Menu

OGF Manualen

Velkommen til – vi er glade for at du er kommet så langt, som til vores klubmanual.

Her vil vi prøve at beskrive nogle af alle de ting, som gør OGF til vores klub. Der er selvfølgeligt nogle vedtægter, som vi skal have for at kunne være en frivillig og selvstændig forening. Derudover, har vi nogle værdier og målsætninger, som har dannet grundlag for nogle principper og retningslinjer, som tegner vores klub. 

Vi håber du vi se nærmere på dem - og måske er der ting, som du mener skal være anderledes, eller vi slet ikke har taget stilling til endnu. Så hører vi jo gerne fra dig.

Luk