Menu

Børnepolitikken

Børnepolitik i Overlund GF op til U13

Det er vigtigt, at vores børn bliver en del af et stærkt fællesskab, hvor gode oplevelser kan være med til at skabe glæde for den enkelte. Derfor har vi valgt at tilslutte os DBU’s børnerettigheder og de 10 børneløfter.

Det har derfor høj prioritet i vores klub, at der er en fælles forståelse for, hvad god opførsel, samvær, kommunikation og pædagogik er.

Det ultimative mål er at få så mange til at spille fodbold i så lang tid, som det er muligt – og det gøres ved at skabe et miljø, hvor børn føler sig trygge, har det sjovt og udvikler sig på det personlige plan. Det er vigtigt, at alle bliver optaget i fællesskabet og at ingen føler sig udelukket. Der skal fokus på resultater, hvor resultatet er udvikling og ikke om man vinder eller taber, rykker op eller ned.

Vi lægger vægt på, at det vi skaber i klubben af oplevelser, glæde og fællesskab tages med ud af klubben og bliver en del af børnenes hverdag. Det bliver derfor væsentligt for klubben, at de voksne der er omkring børnene er indforstået med målet og vejen dertil, herunder følgende politik.

Overlund GF vil kontinuerligt arbejde på at skabe ovenstående miljø gennem god og konstruktiv dialog med de forældre, som er en del af de forskellige årgange. Der er derfor udvalgt en børneansvarlig, hvis opgave er at gennemføre politikken i klubben. Det forventes af alle årgange, at der som minimum er en træner per 8 medlemmer, en holdleder per hold og et forældreråd bestående af minimum to personer, hvoraf en er kontaktperson til den børneansvarlige.

Politikken vil løbende blive opdateret og udbygget igennem dialog med forældreråd, børneansvarlig og bestyrelsen. Den kan i øvrigt hentes som pdf her.

Det overordnede ansvar for politikken er til hver en tid formandens og næstformandens, som i dag er:
Formand: Hans Christian Andersen, Telefon: 2023 7337, mail: hc@lyan.dk
Næstformand: Nicolaj Schrøder, Telefon: 2891 2220, mail: ns@invitogroup.com

I Overlund GF står børnene øverst, og vi bestræber os på at give dem de bedst mulige vilkår. Derfor skal vi med følgende politik give nogle fælles retningslinjer, som alle kan stå inde for. For derigennem at kunne efterleve et børnesyn, hvor alle har samme rettigheder og muligheder, og at vi som de voksne kan overholde det løfte, at de skal have gode oplevelser, have glæde ved fodbolden og indgå i et stærkt fællesskab.

§1 Opførsel

Følgende skal sikre, at alle har den samme forståelse af, hvordan vi agerer enkeltvis.

Stk. 1: Af klubbens fodboldbørn forventer vi:

 1. At man møder til tiden til træning og kamp.
 2. At man er i klædt til vejret, med fyldt drikkedunk og knyttede snørebånd.
 • At man er læringsparat og klar til træning.
 1. At man har lyst og er motiveret for at spille fodbold.
 2. At der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp senest dagen før kl. 18.
 3. At det er en fælles opgave at rydde op efter træning.
 • At man udviser “almindelig god opførsel” både på og udenfor banen.
 • At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay.

 

Stk. 2 Af klubbens trænere forventer vi:

 1. At man møder op til træning og kamp i god tid.
 2. At man er velforberedt til træning og kamp.
 • At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for alle.
 1. At man er lige meget engageret i alle spillere, uanset niveau.
 2. At man respekterer og følger klubbens værdisæt.
 3. At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere.

 

Stk. 3 Af klubbens forældre forventer vi:

 1. At man anerkender det frivillige arbejde.
 2. At man forstår, at klubbens tilbud er baseret på en aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed.
 • At man lytter til sit barn i forhold til sporten, særligt med henblik på lyst og motivation.
 1. At man møder op til kampe og støtter holdet.
 2. At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lyst til at gå til fodbold.
 3. At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig i taktikken.
 • At man giver opmuntring til alle spillere under kampen.
 • At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem.
 1. At man kender De 10 forældrebud og følger dem.
 2. At man taler med sine børn om klubbens værdier.
 3. At man møder op til klub- eller holdarrangementer.

 

Stk. 4 Medlemmer af klubben kan forvente:

 1. At der er plads til alle uanset alder, køn eller niveau.
 2. At alle har de samme rettigheder uanset alder, køn eller niveau.
 • At man kan få svar på sine spørgsmål.
 1. At der er plads til, at man kan fremføre sine holdninger og ønsker.
 2. At der er en forståelig struktur omkring holdene, klubben og dens samarbejder.
 3. At der er et tilbud om fodbold for alle aldre, køn og niveau.
 • At værdierne i klubben efterleves for alle aldre, køn og niveauer.
 • At ledelsen er tilgængelig, synlig og imødekommende.
 1. At gældende lovgivning, herunder indhentning af børneattest, sker retmæssigt og rettidigt.

§2 Samvær

Følgende skal sikre, at alle har den samme forståelse for, hvordan vi er sammen, og hvordan vi ikke er sammen - for at minimere risikoen for eventuelle misforståelser.

Stk. 1 Dette er acceptabelt

 1. At der kan være fysisk kontakt imellem voksen og barn i indlærings- og forklaringssituationer.
 2. At der kan være fysisk kontakt imellem voksen og barn i forbindelse med fejring, og at dette kan påskønnes for at understrege succes.
 • At der kan være fysisk kontakt imellem voksen og barn i forbindelse med trøstning, udredning af tøj eller ved skader.
 1. At der som minimum er to voksne med på ture med overnatning.
 2. At mindst to voksne eller ingen sover sammen med børn – gælder også private arrangementer.
 3. At forældre orienteres om arrangementer skriftligt, både i klubben og privat.
 • At man taler pænt til hinanden med respekt og positivisme.

Stk. 2 Dette er IKKE acceptabelt

 1. At der finder berøringer sted, som ikke har tilknytning til fodbold, herunder kys, berøring på bryster eller i skridtet.
 2. At kontakt på nogen måde har karakter af fysisk overmagt.
 • At modsat kønnede trænere deltager ved omklædning (med undtagelse af de yngste).
 1. At trænere går i bad med børn.
 2. At bede drenge og piger om at gå i bad sammen.
 3. At bede børn til at gå i bad uden deres forældres tilstedeværelse.
 • At benytte sjofelt eller nedladende sprog.
 • At kommentere på barnets udseende, krop, status eller påklædning.
 1. At kommunikere direkte med børn om ikke relaterede emner.
 2. At fotografere eller optage, hverken lyd eller video, i omklædningsrummet.
 3. At invitere børn med hjem eller til arrangementer uden forældrenes samtykke.
 • At kommunikere med udvalgte grupper og udelukke andre grupper fra samme kommunikation.
 • At benytte nikotinholdige produkter i forbindelse med udførelse eller dyrkelsen af sport jf. vores ryge/nikotin politik.

§3 Kommunikation

Vores kommunikationsmidler i klubregi tæller Kampklar, e-mail, telefon, sms og Facebook.

Politikken dækker dog over samtlige kommunikationsplatforme, herunder i tale, telefoner, sociale medier og andre kommunikationsværktøjer.

Stk 1 Generel tone og sprogbrug

 1. Der holdes en sober tone imellem voksne og børn i både skrift og tale.
 2. Der holdes en sober tone voksne imellem i både skrift og tale.
 • Problemstillinger italesættes på konstruktiv vis.
 1. Grimt sprog imellem børn irettesættes og italesættes overfor forældre.

Stk 2 Intern kommunikation

 1. Der findes en Facebook-gruppe for hver årgang, hvor alle på en specifik årgang skal have adgang til.
 2. Der findes en Facebook-gruppe for trænere, hvor samtlige træner i klubben har adgang til.
 • Medlemmer og forældre skal benytte Kampklar.
 1. Holdleder og trænere sørger for at melde kampe og træning ud i god tid.

Stk 3 Ekstern kommunikation

 1. Det er alene formanden, der udtaler sig offentligt til pressen.
 2. Der findes en offentlig Facebookside og -gruppe, hvor alle med interesse i klubben har adgang.
 • Der findes en hjemmeside, som altid er opdateret med de nyeste kontaktoplysninger mv.

§4 Sundhed

Stk. 1 Alkohol

I Overlund GF forventer vi, at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi vil ikke prædike total afholdenhed, men mådeholdenhed, omtanke og sund fornuft.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe og træning.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol før alle holdets kampe er færdige den pågældende dag.

Stk. 2 Tobak

Foreningen ønsker at eliminere rygning eller brug af tobaksprodukter omkring unge mennesker, således at disse ikke bliver inspireret til at begynde at ryge.

 1. Al rygning, herunder E-cigaretter og brug af tobaksprodukter på foreningens anlæg er forbudt. Det vil sige samtlige græsarealer, samt kunstgræsbanen omkring Overlund Hallen.
 2. Al rygning, herunder E-cigaretter og brug af tobaksprodukter af ledere i forbindelse med ungdomsarbejdet er forbudt. Det vil sige til kampe, stævner eller andre arrangementer i foreningsregi.
 • Al rygning, herunder E-cigaretter og brug af tobaksprodukter ved sociale arrangementer udenfor foreningens arealer skal foregå på en måde hvorpå at unge ikke bliver eksponeret.

§5 Pædagogik

Vi vil gerne have en simpel og anerkendende tilgang til vores børn, som skal sikre glæden, trivslen og sammenholdet på årgangen. Vi ser det som helt centralt for udviklingen af det enkelte barn.

Klubben indhenter børneattest på alle klubbens trænere/ledere. Børneattesten indhentes så snart de er tilknyttet klubben og den fornyes min. hvert andet år i lige år.

Stk 1 Positiv forstærkelse og anerkendende pædagogik

Børnene skal opleve glæde ved fodbolden og skal synes at det er sjovt at gå til fodbold og være en del af klubben. Derfor er det vigtigt, at de får ros. Vi vælger aktivt at rose de gode handlinger, mere end vi vælger at kommentere eller kritisere de mindre gode.

 • Alle børn skal føle sig set, hørt og forstået.
 • Der skal være et læringsmiljø, hvor barnet finder mening, som det kan håndtere og være i.
 • Det er vigtigere at se den rette udvikling end at vinde.

Vi vil gerne belønne børnene for deres udvikling:

 • at træffe de rigtige valg uanset resultat.
 • at noget lykkes for dem for første gang.
 • at de har ydet en ekstra indsats.

Men vi belønner eksempelvis ikke for et resultat, såsom flest scorede mål – eller en 10-0 sejr.

Vi straffer ikke for dårlige resultater men indgår i dialog om, hvordan vi får en udvikling således at resultatet bliver anderledes.

Stk 2 Refleksion

Børnene skal lære at tænke selv og finde den eller de rigtige løsninger. Det gælder både når vi taler fodboldfaglighed og sociale kompetencer. Derfor stiller vi spørgsmål, fremfor at give svar, og vi lader børnene reflektere og svare.

Her er det en forudsætning;

 • At man ikke leder efter en bestemt løsning.
 • At man tillader alle ideer, indgangsvinkler og synspunkter.
 • At man tilstræber at gruppen er nysgerrige på andre løsninger.

Vi stiller åbne spørgsmål – som ikke blot skal besvares med ja eller nej. Eksempelvis: Hvorfor er vi kommet til træning i dag?

Vi stiller refleksive spørgsmål, som skal være med til at give barnet nye måder at anskue tingene på. Eksempelvis: Hvad kunne du have gjort i stedet for – var der flere muligheder?

§5 Ansvarshavende

Udformningen af denne politik er lavet af bestyrelsen – i samarbejde med de børneansvarlige og børneudvikleren. Således kan disse altid kontaktes for spørgsmål og svar – og eventuelle forslag til rettelser eller tillæg.

Det overordnede ansvar for politikken er til hver en tid formandens og næstformandens, som i dag er:
Formand: Hans Christian Andersen, Telefon: 2023 7337, mail: hc@lyan.dk
Næstformand: Nicolaj Schrøder, Telefon: 2891 2220, mail: ns@invitogroup.com

Stk 1 Mobning, mistrivsel eller dårligt miljø

I Overlund GF tager vi mobning og mistrivsel meget alvorligt. Derfor vil enhver henvendelse herom blive behandlet. Der kan være flere scenarier og handlingsplaner, der kommer i spil alt efter henvendelsens udformning – men det vil i udgangspunkt altid involvere barnets forældre, træneren på årgangen og den børneansvarlige.

En sådan henvendelse vil altid blive taget med på et bestyrelsesmøde.

Såfremt træneren modtager sådan en henvendelse, så er vedkommende forpligtet til at informere den børneansvarlige – og den børneansvarlige forpligtet til at informere bestyrelse og forældre.

Såfremt det er den børneansvarlige, der modtager henvendelsen, vil denne kontakte træneren og informere bestyrelsen.

Såfremt det er træneren, der bringer henvendelsen til den børneansvarlige, så vil træneren også inddrage forældrene.

Stk 2 Ved mistanke om overgreb

Et overgreb kan både være verbalt, blufærdighedskrænkelse, fysisk magtanvendelse eller af seksuel karakter, og listen er ikke udtømmende.

Såfremt en person i relation til klubben har den mindste mistanke, skal formanden eller næstformanden kontaktes uden ophold. Som forpligtes til at reagere på henvendelsen.

Ved henvendelse om mistanke, så vil klubben søge relevant rådgivning ved relevante instanser.

Ved overgreb vil klubben selvfølgeligt reagere udfra omstændighederne og foretage underretning af socialforvaltning, forældre, læge og/eller politi.

 

Godkendt af og på vegne af den samlede bestyrelse d. 31. juli 2022
Hans Christian Andersen, Formand

Luk