Menu

Frivilligheden

OGF er bygget på frivillighed og i vores vedtægter er følgende formål beskrevet:
Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vi ser to måder at være frivillig på, hvor det ene er at være fokuseret omkring ens eget hold eller årgange, og den anden er at være fokuseret omkring klubben. Der er brug for begge typer af frivillige. Det er sværere, at finde nogle til at fokusere på hele klubben - end at finde nogle til at beskæftige sig med de enkelte hold.

Derfor følger nu en liste af opgaver som er centreret om at få klubben til at køre. Vi er klar over, at hvis ikke der nogle hold, så er der ingen klub, men uden klub er der heller ingen hold. Det er vigtigt for helheden og for de enkelte hold at følgende opgaver bliver varetaget.

Nogle opgaver griber ind i hinanden - og ønsket med dette er egentligt at få delt opgaverne op på så mange som det er muligt for at reducerer arbejdsbyrden.

Sportsligansvarlig - Børn (U6 til og med U10)
  Nuværende Jonas Dybdal, bestyrelsesmedlem, ønsker flere

Sportsligansvarlig - Ungdom (U11 til og med U19)
  Nuværende Nicolaj Schrøder og Clause Olesen, bestyrelsesmedlemmer

Sportsligansvarlig - Viborg Q (U11 til og med U19)
  Nuværende Bettina Mirasola, bestyrelsesmedlem, ønsker en mere

Sportsligansvarlig - Voksne (Senior og ældre)
  Nuværende Chris Caffey, ønsker en mere

Kontingent- og medlemsansvarlig - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

Børneattestansvarlig - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

Træningstidsansvarlig - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 0

WebMaster - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

SoMe-ansvarlig - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

Sponsorudvalg - hele klubben
  Nuværende Chris Caffey, ønsker flere, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

OGF-dagsudvalg - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

Vildbjergcupudvalg - hele klubben
  Ikke besat, kontakt Hans Christian Andersen 41 88 68 00

Luk