Menu

3-mands, U5 – U7

3-mands, U5 – U7

Træningspas

Op til 2 ugentlige træningspas af minimums en times varighed og maksimalt halvanden times varighed.

Vinter

1 indendørstræning af en times varighed

Træningstillæg

Op til årgangen, men frarådes

Antal trænere

1 træner per 10 spillere, krav om årgangstræner ved 30 spillere.

Assistenttræner

1 træner per 10 spillere

Ungtrænere

1 per 20 spillere, såfremt det kan findes

Holdledere

1 holdleder per tilmeldt hold

Træningsprincip

DBU – aldersrelateret træning

Træningsfokus

Sjov, leg og sociale relationer, samt fortrolighed med bolden

Fysisktræning

Nej

Stationstræning

Bør indgå som en primærdel af træning

Niveaudeling

Det sikres, at der både er niveaudelt og samlet træning. 25/50/25 princippet efterleves. Årgang-på-tværs kan inddrages i træningen for at imødekomme niveauforskelle.

Holddeling

Niveaudeling foretages – udfordring for den enkelte, kammeratskab og sammenhold skal tilgodeses.

Pladsrotation

Ingen specialisering. Fokus på fodboldspillet og at prøve pladserne af. Gælder også målmand.

Målmand

Se ovenfor.

Udvikling

Sociale relationer kommer før læring

Resultatfokus

Gode oplevelser, erfaringer, sociale relationer er det primære

Breddefokus

Der arbejdes ud fra, at højne årgangsniveau og fastholde spillere til 11-mandsfodbold

Talentfokus

Begrænset eller ingen.

Spillersamtaler

Nej

Stævner

Følg turnerings og rejse retningslinjerne.

Overnatning

Nej

Udlandsture

Nej

Betaling

DBU stævner og turnering er betalt, resten betales af holdkassen

Træningslejre

Op til holdet, men fokus på sociale aktiviteter og sammenhold

Kampfrekvens

Så ofte som muligt, men som spillere og familie har lyst til.

Udtagelse til kamp

Jævn fordeling mellem spillere.

Udtagelsestidspunkt

Min. 1 uge før

HAK princip

Nej, spillere skal have lige meget spille tid.

Disciplinering

 

Omklædningskultur

træning

Ikke relevant i disse årgange.

Omklædningskultur

kamp

Ikke relevant i disse årgange.

Sociale aktiviteter

Der afholdes minimum 2 sociale arrangementer over året. 1 for hver sæson. Arrangerementerne er ikke forankret i fodbold, men holdet. Pizza/filmaften, zoologisk have, teambuilding eller lignende. Få inspiration i aktivitetshæftet.

 

Luk