Menu

Generelle bestemmelser

Indmeldelse

Skal ske via modulet på hjemmesiden. Det kræver at man har en DBU profil, således skal eksisterende benyttes eller ny oprettes. Og trænere har derfor ikke mulighed for at gøre det manuelt.

I forbindelse med indmeldelsen så forventes det at man downloader App’en KampKlar.

Udmeldelse

Skal ske via modulet på hjemmesiden. Det er medlemmets eget ansvar at melde sig ud – trænere har ikke mulighed for at gøre det manuelt. Der betales per påbegyndt sæson uden mulighed for refusion.

Medlemmet er selv ansvarlig for, at udmeldelsen sker rettidigt.

Kontingentet køres to gange årligt, 1. april og 1. september, overskrides disse datoer, så forventer OGF at modtage betaling for den kommende sæson.

Medlemmer i restance

Kontingentet køres to gange årligt, 1. april og 1. september for den kommende sæson. Såfremt der opstår en restance, så kan man ikke få udleveret sit spillercertifikat ved klubskifte.

Opstår der en restance på mere end 1 kontingentkørsel vil medlemmet blive spærret fra holdkort, indtil der er afklaring på restancen. Såfremt der ikke opstår afklaring inden 14. dag fra den 2. rykker på den seneste kontingentkørsel udmeldes medlemmet, igen uden mulighed for udlevering af spillercertifikat.

KampKlar

Alle medlemmer pålægges at bruge KampKlar via DBU.

KampKlar et er værktøj, der styrer kommunikation og samarbejde mellem klub, træner, forældre og spillere. Det er baseret på DBU’s system, som OGF benytter sig af til administration af klubben.

Derudover så er det via KampKlar, at trænere kan planlægge aktiviteter, udfylde holdkort til kampe og få tilbagemelding fra forældre og medlemmer.

Som spiller/forældre kan man se trænings- og kamptider, hold statistikker, få beskeder og notifikationer, byde ind på opgaver på holdet og meget mere.

Børneattest

Hvert år skal der trækkes en børneattest, som er en særlig straffeattest, på vores trænere og ledere. Dette kræver at vi indhenter oplysninger på de enkelte trænere og ledere og såfremt disse ikke kan tilvejebringes, kan personen ikke tilgå som træner eller leder.