Menu

8-mands, U11 – U13

8-mands, U11 – U13

Træningspas

Minimum til 2 ugentlige træningspas af minimums en times varighed og maksimalt halvanden times varighed.

Vinter

1 indendørstræning af en times varighed med tilhørende 1 time udendørs.

Træningstillæg

Oplæg til selvtræning tilrådes

Antal trænere

1 træner per 15 spillere, krav om årgangstræner ved 45 spillere.

Assistenttræner

1 træner per 20 spillere

Ungtrænere

Såfremt det ønskes

Holdledere

1 holdleder per tilmeldt hold

Træningsprincip

DBU – aldersrelateret træning

Træningsfokus

Samarbejde og færdigheder

Fysisktræning

Nej

Stationstræning

Bør indgå som en primærdel af træning

Niveaudeling

Det sikres, at der både er niveaudelt og samlet træning. 25/50/25 princippet efterleves. Årgang-på-tværs kan inddrages i træningen for at imødekomme niveauforskelle.

Holddeling

Niveaudeling foretages – udfordring for den enkelte, kammeratskab og sammenhold skal tilgodeses.

Pladsrotation

Begyndende specialisering – roter med 2-4 pladser pr. spiller

Målmand

Vær særligt opmærksom på om medlemmet ønsker denne position eller er tvungen til det. Giv medlemmet minimum en anden position at prøve af.

Udvikling

Læring kommer før resultat

Resultatfokus

Gode oplevelser, erfaringer, læring er det primære

Breddefokus

Der arbejdes ud fra, at højne årgangsniveau og fastholde spillere til 11-mandsfodbold

Talentfokus

Særlige tilbud til de mere motiverede skal have en prioritet uden at det påvirker de sociale relationer. Selvtrækning, årgang-på-tværs og lignende.

Spillersamtaler

Nej

Stævner

Så mange som holdet ønsker

Overnatning

Op til holdet

Udlandsture

Nej

Betaling

DBU stævner og turnering er betalt, resten betales af holdkassen

Træningslejre

Op til holdet, men fokus på sociale aktiviteter og sammenhold

Kampfrekvens

Så ofte som muligt, men som spillere og familie har lyst til.

Udtagelse til kamp

Niveaudeling i kampsituation skal foretages.

Udtagelsestidspunkt

Min. 1 uge før

HAK princip

Ja, er en udtaget spiller – skal spilleren have mindste 50% spilletid.

Disciplinering

 

Omklædningskultur

træning

Det forventes at man klæder om på anlægget til træning og at man går i bad sammen efter træning.

Omklædningskultur

kamp

Man mødes før kampstart for at klæde om sammen og det forventes at man går i bad efter kamp.

Sociale aktiviteter

Der afholdes minimum 2 sociale arrangementer over året. 1 for hver sæson. Arrangerementerne er ikke forankret i fodbold, men holdet. Pizza/filmaften, zoologisk have, teambuilding eller lignende. Få inspiration i aktivitetshæftet.

 

 

Luk