Menu

Materiale-politik

Formål: at sikre det bedst mulige materiel til lavest omkostning, til størst glæde og mindst gene for medlemmerne.

Opbevaring af materialer:

 • Hver årgang får tildelt et skab med plads til at opbevare deres materiel.

Bolde:

 • Hver årgang får tildelt et passende antal bolde, så hver spiller har en bold.
 • Det er årgangenes ansvar at have tilstrækkeligt med bolde til træning og kampe.
 • Hvis en bold går i stykker på grund af slid eller punktering, skal den afleveres til den ansvarlige for materialer, og en ny bold vil blive udleveret.
 • Det er tilladt at tage egne bolde med til kampe.

Løsningen med boldskabe er lavet på grund af et enormt svind i bolde.

Årligt gennemgås antallet af bolde for hver årgang omkring sommerferien for at sikre, at klubben har tilstrækkeligt med bolde til at imødekomme skiftet til forskellige boldstørrelser ved overgangene fra størrelse 3 til 4 og fra størrelse 4 til 5. Overgangen sker ved U9 og U15.

PROTIP: Sorter dine bold med de ”flade” i toppen, så har du nemt ved at få dem pumpet når du er tilbage i kælderen. Hvis en bold bare ikke kan holde luft - så tag endeligt snakken med materiale ansvarlige, de fleste kan reddes for 45 kr. Så sparer klubben lidt penge.

Toppe:

 • Hver årgang får tildelt 48 toppe.
 • Det er årgangenes ansvar at have tilstrækkeligt med toppe til træning og kampe.
 • Hvis en top går i stykker på grund af slid eller lignende, skal den afleveres til den ansvarlige for materialer for en løsning.
 • Det er tilladt at tage egne toppe med til kampe.

Andet materiale:
(kegler, hække og trøjer)

 • Er tilgængeligt i fællesområdet i kælderen
 • Man skal udelukkende tage det med på banen man har brug for.
 • Det er ikke tilladt at medtage andet materiale til kampe.
 • Ødelægges materialet, så kontakts materiale ansvarlige

Brug af Hjørneflag:

Ved brug af hjørneflag, så er det årgangen der skal spille kamps ansvar, at der er hjørneflag på banen. Ligesom det er deres ansvar at tage dem med ind.

De er tilgængelig i fællesområdet i kælderen.

Indkøb af materiale:

Forslag og information vedrørende mangler på materiale skal rettes til den ansvarlige for materialer.

Eventuelt indkøb af materiel gøres kun af den materiale ansvarlige og/eller formanden.

Vedligeholdelse af mål og net:

Hvis der er fejl eller mangler i forhold til mål og net, f.eks. hullede net eller skader på mål, skal den ansvarlige for materialer kontaktes.

Net skiftes typisk på arbejdsdage i henhold til årshjulet.

Flytning af mål og placering:

Målene flyttes væk fra banerne under græsslåning af Viborg Kommune.

Det er årgangenes ansvar at flytte målene på plads på de enkelte baner.

Placeringen af målene skal være i overensstemmelse med de opmålte baner, som angivet i reglerne.

Efter træning skal målene placeres tilbage i deres udgangsposition.

Hvis man ikke kan overdrage ansvaret for at flytte målene tilbage til en efterfølgende træning, er det årgangens ansvar at flytte målene tilbage. PROTIP: Få spillerne til at hjælpe - det giver dem en ansvarsfølelse for tingene og så er der også noget samarbejdslæring i det.

Eventuelle overskydende mål skal flyttes og opbevares uden for banerne i nærheden af de banestørrelser, hvor målene skal bruges. Det vil sige:

3-mandsmål ved 3-mandsbaner, 5-mandsmål ved 5-mandsbaner osv.

Luk